Yargıtay’dan işyeri doktorlarına müjde

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işyeri doktorlarını yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; işyeri doktorunun iş mukavelesinin; hizmetin ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınacağı münasebeti ile feshedilmesinin geçerli nedene dayalı bir fesih olmadığına hükmetti.

İşyeri tabibi olarak çalışan K.Y’nin iş mukavelesi, ‘işyerindeki is sıhhati ve güvenliği hizmetlerinin ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alınmasına karar verilmesi’ sebebiyle feshedildi. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan Dr. Y., feshin geçersiz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme; davacı sıhhat işçisinin yeterliliğe sahip olmadığını gösterir nitelikte kanıt sunulmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının ise iadesine karar verdi. Davalı şirket, karara karşı istinaf yoluna başvurdu.

“İŞ YERİNİN FARKLI YERİNDE İSTİHDAMI MÜMKÜN DEĞİL”

Bölge Adliye Mahkemesi, davalı patronun sıhhat vazifesinin ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden alma istikametinde karar aldığı ve bu karar doğrultusunda da işinin niteliği gereği iş yerinin farklı bir kısmında istihdamı da fiilen mümkün olmayan davacının, iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğine hükmetti. Davalı bu kere kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; işyeri doktorunun feshini yasaya ters buldu. Kararda şöyle denildi: “Başvuru konusu uyuşmazlıklarda, İşverence kanundaki açık düzenlemenin tersine bir karar alınması kelam hususudur. Patronun işyerinde birebir hizmeti sürdürmekte olan personelleri mevcut iken ‘ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alacağı gerekçesiyle mevcut işyeri doktoru, hemşire ve sıhhat vazifelilerinin is kontratını feshetmesi’ kanun kararı gereği mümkün değildir.

Kanunda, patrona işyerinde işyeri doktoru ile sıhhat vazifelileri çalışmaya devam etmek veya ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet almak konusunda bir seçim hakkı tanınmamış olup, tersine, işyerinde is güvenliği uzmanı, işyeri doktoru yahut başka sıhhat çalışanının bulunmaması halinde ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınması imkanı öngörülmüştür. Böylelikle patronun işletmesel karar alma serbestisi bir manada kanun ile sonlandırılmıştır.

Bu nedenle kanunun açık kararı hilafına alınan bir karar sonucunda, ortak sıhhat ve güvenlik ünitesinden hizmet alınacağı münasebeti ile işyerinde çalışmakta olan işyeri tabibi, hemşire ve öbür sıhhat işçisinin iş mukavelesinin feshi, geçerli nedene dayalı bir fesih değildir. ” (İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.