TTB’nin yaptığı anketin sonuçları açıklandı: Hekimlerin yüzde 71…

TTB’nin 65 ilde, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler arasında yaptığı anket, hekimlerin kamu hastanelerinde olduğu gibi, özel sektörde de önemli sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, kamu hastanelerinde çalışan 9 bine yakın deneyimli hekim, uygun olmayan çalışma koşulları, uzun süre çalışma, ücretler, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, mesleki tükenmişlik, yetersiz mesleki eğitim, şiddet gibi nedenlerle kamudan özel sektöre geçti. Büyük umutlarla özel sektöre geçen 10 hekimden 9’u hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

YARISI İŞ GÜVENCESİ KAYGISI TAŞIYOR

Kamu hastanelerinden ayrılıp, özel sektöre geçen hekimler, burada da benzer sorunlar yaşadığını belirtirken, her üç hekimden ikisi emekli olma kaygısı taşıdığını söyledi. Ankete verilen yanıtlara göre, özel sağlık kurumlarında çalışırken, yaşanan sorunlar nedeniyle yurt dışına gitmek isteyenlerin oranı yüzde 71’e ulaştı.

Türkiye’nin çok ciddi hekim göçü ile karşı karşıya olduğunu, emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyen hekimlere yöneltilen, “Emeğinizin karşılığını almama nedeni ne” sorusuna, her üç hekimden ikisi; hekimliğin değersizleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve siyasal iktidarın sağlık sektörüne bakışı gibi faktörleri sıraladı.

Ankete yanıt veren özel sektörde çalışan hekimler, izin haklarını kullanamadıklarını, bilimsel toplantı ve kongrelere gerektiği gibi katılamadıklarını belirtti. Öte taraftan, hekimlerin dörtte üçü çalışma koşullarından memnun değil. Yarısı iş güvencesi kaygısı taşıyor. Özel sektörde öncelikle çözülmesi gereken sorunun mobbing ve ciro baskısı olduğunu söylüyor.

SORUNLAR GİDEREK ARTIYOR

Anketin, özel hekimlik alanındaki hekimlerin sorunlarının giderek arttığını gösterdiğini söyleyen  Dr. Halis Yerlikaya, “Sonuç olarak özel sağlık alanında yaptığımız anket sonuçlarına yansıdığı gibi özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız nitelikli ücret gaspı,  taşeron hekimlik, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik, çalışma saatlerinin fazlalığı, aşırı nöbet, uygun olmayan çalışma koşulları gibi bir çok sorun yaşıyor” diyerek sorunların çözümü için TTB’nin mücadelesinin süreceğini belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.